The Horrors + The Lions Constellations – Joy Eslava (Madrid), 25/11/2009 – El clamor de la oscuridad